Tento obchod používá cookies, které jsou nutné pro plynulý proces nakupování a aby si obchod pamatoval vámi zvolené typy zobrazení výrobků v kategoriích.

Reklamační řád online obchodu Gruji.cz

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vymezení pojmů:
(Kupující) je osoba, která si zakoupila předmět v eshopu gruji.cz. (Prodávající) je majitel eshopu, výrobce a zprostředkovávatel prodeje.

Odpovědnost za vady na výrobku:
- Vada na výrobku vzniklá během šesti měsíců od zakoupení výrobku, se považuje za vadu výroby. Prodávající tak nese zodpovědnost, jelikož je zároveň výrobcem - pozorně si přečtěte jednotlivá ustanovení k výrobkům, jelikož právě ta určují, kdy došlo k chybě na straně kupujícího a kdy na straně prodávajícího!
- Kupující nezkontroloval stav přejímané zásilky, převzal ji. Následně zjistil, že je zásilka ze vně porušená. Prodávající nenese za porušení zásilky zodpovědnost. Kupující se řídí reklamačními pravidly dopravce.
- Kupující převzal neporušenou zásilku, po rozbalení však zjistil, že je zboží poškozené dopravcem, zřejmě nevhodným způsobem dopravy. Prodávající nenese za porušení zásilky zodpovědnost. Kupující se řídí reklamačním řádem dopravce.
- Kupující nerespektoval návod ke způsobu užívání nebo výrobek používal k jiné než určené věci – Prodávající nenese za porušení výrobku zodpovědnost. To i v případě, že kupující výrobek nadměrnou zátěží užívání opotřeboval, či opotřeboval užíváním. Každý výrobek má ve svém popisu jasně vymezeno k čemu se užívá. Tento popis obdrží kupující jako součást zásilky, při doručení zboží.
- Kupující užil jiných nástrojů k užívání výrobku, než uváděl výrobce, úmyslně výrobek poškodil či znehodnotil, používal ostrých předmětů, změnil vlastní vůlí stav či tvar výrobku – prodávající nenese za poškození zodpovědnost.


Uplatnění reklamace:
- Reklamace se dá uplatnit na adrese výrobce: Určice 346, 79804 Určice, František Vaculík - jelikož jde o jediné místo podnikání.
- Pokud je vada na výrobku opravitelná výrobcem, není možno požadovat o výměnu výrobku poškozeného za nový, vlastnostmi totožný. (Vyjma zákonem stanoveného počtu oprav "třikrát a dost" - pokud se stejná vada objeví potřetí, tedy po již dvou reklamacích, potřetí můžete nárokovat výrobek nový).
- Kupující v případě reklamace výrobku vyplní reklamační formulář, který je součástí tohoto řádu a je možno jej stáhnout na adrese: http://www.gruji.cz/ke-stazeni/reklamace.doc (dobrovolné, slouží k lepšímu pochopení co kupující reklamuje)
- Vyplněný formulář zašle kupující prodávajícímu na elektronickou adresu posta@gruji.cz
- Jakékoliv dotazy ohledně reklamace a kazů na zboží vám zodpovíme na zmíněné emailové adrese nebo telefoním čísle: 773 225 603.

Kupující má právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadné zboží opravil (záleží na povaze vzniku vady, viz výše uvedená "Odpovědnost za vady na výrobku"), uvedl do původního stavu či zaslal nové. Veškeré změny budou prováděny se souhlasem po domluvě prodávajícího s kupujícím, dle předem smluveného způsobu (emailem, telefonicky). Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do třiceti dnů od oznámení prodávajícícmu.


Ustanovení u jednotlivých výrobků:

- Většina našich výrobků vymezuje jisté situace jež mohou s výrobkem nastat jeho užíváním. Tyto vymezené situace nejsou možny reklamovat. Vymezení zde máme z důvodu vlastností používaných materiálů, jež se díky svému původu dají pouze přepokládat, nikoli však přesně určit. Zároveň uvádíme i tipy, jak se situaci vyhnout, pokud je to možné. Reklamační řád je součástí obchodních podmínek, se kterými nakupující souhlasí v průběhu objednávání zboží. Prosím, přečtěte si co může nastat.

Nezaznamenané situace pak mohou být předmětem reklamace.

Bubáci Grujáci
kagorie: https://www.gruji.cz/7-bubaci-grujaci
- Výrobek je ze sušeného dřeva. Dřevo však může vzhledem ke změnám teploty a vlhkosti vzduchu "pracovat". Což se projeví nejčastěji podelným praskáním.
- Dřevo obsahuje suky a tenké podélné praskliny, které, pokud to dovolil jejich stav, byly ponechány na zpracovávaném výrobku. Tvar bubáka tedy nemusí být úplně přesný – může obsahovat napříklady malé sukové výdutě.

Tomahawky a kopí
kategorie: https://www.gruji.cz/19-indiansky-styl#/kategorie-kopi-tomahawky
- Výrobek připomínající bojový nástroj není určen k boji. Jde o dekorativní předmět, složen ze dřeva, provázků a někdy i juty.

Indiánské TeePee
kategorie: https://www.gruji.cz/22-teepee
- Potah (obal) je z bavlněné látky. Proto je nutno jej přepírat maximálně v 30°C. Vyšší teplota praní může způsobit srážení a jiné deformace. Také zkracuje živnotnost materiálu.
- Nosné tyče jsou ze dřeva. Nelakované. Je možno je dle libosti upravovat, avšak dávejte si pozor na třísky!

Knoflíky
kategorie: https://www.gruji.cz/15-knofliky
- Knoflík je vyroben ze dřeva, působí na něj tedy vlhkost, jelikož není nijak ošetřen. Při působení síly na knoflík, se knoflík může zlomit.

Náušnice
kategorie: https://www.gruji.cz/11-nausnice-grujacci
- Háček je z chirurgické oceli, je tvrdý, avšak jde ohýbat dle potřeby. Pravidelné ohýbání sem a tam pevnost háčku sníží.
- Bubáček se může na nýtu otáčet. Jde o očekávanou, zcela normální věc, která nijak neovlivní stav náušnice.

Náhrdelník

kategorie: https://www.gruji.cz/12-nahrdelniky-grujaci
- Provázek na uvázání je tak dlouhý, aby si uživatel zvolil zaprvé dostatečnou délku na přetažení přes hlavu, zadruhé polohu Bubáka na hrudi.

Jiná bižuterie

kategorie: https://www.gruji.cz/16-jina-bizuterie
- Použité barvy na dřevo jsou EKO Eternal vodou ředitelné, tedy oděrem o tvrdé materiály se barva spíše sloupne než odře.


Obchodní podmínky  Napište nám!  Stáhnout reklamační formulář