Tento obchod používá cookies, které jsou nutné pro plynulý proces nakupování a aby si obchod pamatoval vámi zvolené typy zobrazení výrobků v kategoriích.

Reklamační řád online obchodu Gruji.cz

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vymezení pojmů: (Kupující) je osoba, která si zakoupila předmět v eshopu gruji.cz. (Prodávající) je majitel eshopu, výrobce a zprostředkovávatel prodeje.

Odpovědnost za vady na výrobku:
- Vada na výrobku vzniklá během šesti měsíců od zakoupení výrobku, se považuje za vadu výroby. Prodávající tak nese zodpovědnost, jelikož je zároveň výrobcem - pozorně si přečtěte jednotlivá ustanovení k výrobkům, jelikož právě ta určují, kdy došlo k chybě na straně kupujícího a kdy na straně prodávajícího!
- Kupující nezkontroloval stav přejímané zásilky, převzal ji. Následně zjistil, že je zásilka ze vně porušená. Prodávající nenese za porušení zásilky zodpovědnost. Kupující se řídí reklamačními pravidly dopravce.
- Kupující převzal neporušenou zásilku, po rozbalení však zjistil, že je zboží poškozené dopravcem, zřejmě nevhodným způsobem dopravy. Prodávající nenese za porušení zásilky zodpovědnost. Kupující se řídí reklamačním řádem dopravce.
- Kupující nerespektoval návod ke způsobu užívání nebo výrobek používal k jiné než určené věci – Prodávající nenese za porušení výrobku zodpovědnost. To i v případě, že kupující výrobek nadměrnou zátěží užívání opotřeboval, či opotřeboval užíváním. Každý výrobek má ve svém popisu jasně vymezeno k čemu se užívá. Tento popis obdrží kupující jako součást zásilky, při doručení zboží.
- Kupující užil jiných nástrojů k užívání výrobku, než uváděl výrobce, úmyslně výrobek poškodil či znehodnotil, používal ostrých předmětů, změnil vlastní vůlí stav či tvar výrobku – prodávající nenese za poškození zodpovědnost.


Uplatnění reklamace:
- Reklamace jde ze zákona uplatnit na kterémkoliv místě prodejce. Reklamace se tedy dá uplatnit na adrese výrobce: Určice 346, 79804 Určice. František Vaculík
- Pokud je vada na výrobku opravitelná výrobcem, není možno požadovat o výměnu výrobku poškozeného za nový, vlastnostmi totožný.
- Kupující v případě reklamace výrobku vyplní reklamační formulář, který je součástí tohoto řádu a je možno ho stáhnout na adrese: http://www.gruji.cz/ke-stazeni/reklamace.doc (dobrovolné)
- Vyplněný formulář zašle kupující prodávajícímu na elektronickou adresu posta@gruji.cz
- Jakékoliv dotazy ohledně reklamace a kazů na zboží vám zodpovíme na zmíněné emailové adrese nebo telefoním čísle: 773 225 603.

Kupující má právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadné zboží opravil (záleží na povaze vzniku vady, viz výše uvedená "Odpovědnost za vady na výrobku"), uvedl do původního stavu či zaslal nové. Veškeré změny budou prováděny se souhlasem po domluvě prodávajícího s kupujícím, dle předem smluveného způsobu (emailem, telefonicky). Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do třiceti dnů od oznámení prodávajícícmu.


Ustanovení u jednotlivých výrobků:
- Ke každému výrobku je přibalen informační leták, který uživatele informuje, k čemu by měl výrobek primárně používat. Tento leták (návod) vyhrazuje i určité změny stavu výrobku, na které se nevztahuje záruka, jelikož tyto změny nedokáže výrobce ovlivnit ani předpovídat. Reklamační řád je součástí obchodních podmínek, se kterými nakupující souhlasí v průběhu objednávání zboží. Prosím, přečtěte si co může nastat.

Nezaznamenané situace pak mohou být předmětem reklamace.

Situační příklady též obsahují rady a tipy, jak s danými změnami stavu výrobků nakládat.

Bubáci Grujáci
kagorie: http://www.gruji.cz/index.php?id_category=7&controller=category
- Výrobek je ze sušeného dřeva. Dřevo však může vzhledem ke změnám teploty a vlhkosti vzduchu "pracovat". Což se projeví nejčastěji podelným praskáním.
- Dřevo obsahuje suky a tenké podélné praskliny, které, pokud to dovolil jejich stav, byly ponechány na zpracovávaném výrobku. Tvar bubáka tedy nemusí být úplně přesný – může obsahovat napříklady malé sukové výdutě.
Tip: Nevystavujte výrobek přímému slunci ani venkovním povětrnostním podmínkám.

Tomahawky
kategorie: http://www.gruji.cz/home/10-tomahawk.html
- Sekyrka není určená k sekání. Jde o dekorativní předmět, složen ze dřeva a juty.

Indiánské TeePee
kategorie: http://www.gruji.cz/home/26-teepee.html
- Potah (obal) je z bavlněné látky. Proto je nutno jej přepírat maximálně v 40°C. Vyšší teplota praní může způsobit srážení a jiné deformace. Také zkracuje živnotnost materiálu.
- Nosné tyče (bambusové tyčky) jsou z přírodního bambusu. Bambus je travina, která reaguje na vlhkost vzduchu. Tyčky proto mohou podélně praskat. Na pevnosti a tvaru stanu se nic nemění. Uživatel může tyčky čímkoliv stáhnout (doporučujeme lepící, stahovací a izolační pásky, leukoplasti a podobné pásky. Provázky a nitě nejsou tolik efektivní.) Rozhodně nedoporučujeme sponkovat – tyč by se roztříštila a ztratila tak svou pevnost!

Knoflíky
kategorie: http://www.gruji.cz/8-modni-doplnky
- Knoflík je vyroben ze dřeva, působí na něj tedy vlhkost, jelikož není nijak ošetřen. Při působení velké síly na knoflík, se knoflík může zlomit.

Náušnice
kategorie: http://www.gruji.cz/search?tag=n%C3%A1u%C5%A1nice
- Háček je z chirurgické oceli, je tvrdý, avšak jde ohýbat dle potřeby. Pravidelné ohýbání sem a tam pevnost háčku sníží.
- Bubáček se může na nýtu otáčet. Jde o očekávanou, zcela normální věc, která nijak neovlivní stav náušnice.

Náhrdelník
kategorie: http://www.gruji.cz/search?tag=n%C3%A1hrdeln%C3%ADk
- Provázek na uvázání je tak dlouhý, aby si uživatel zvolil zaprvé dostatečnou délku na přetažení přes hlavu, zadruhé polohu Bubáka na hrudi.
- Provázek je druh dratvy, tedy dostatečně silný provaz. Pozor, hrozí nebezpečí poranění krku, pokud vás za něj někdo bude škrtit! (provaz se nepřetrhne)

Obchodní podmínky  Napište nám!  Stáhnout reklamační formulář